Hydrosanit Krzysztof Kozioł

Hydrosanit
Krzysztof Kozioł

11 Listopada 53
38-300 Gorlice

tel. 664-232-193

Zalety ogrzewania podłogowego

Zastosowanie ogrzewania podłogowego dotyczy niemal wyłącznie nowych domów lub starych poddawanych gruntownej modernizacji. Według różnych szacunków koszt wykonania ogrzewania podłogowego jest wyższy niż grzejnikowego o około 10÷30%, przy czym jest to uzależnione od grzejników, jakie są brane pod uwagę przy porównaniu. Ceny zakupu niestandardowych grzejników mogą być bardzo wysokie, a przez to koszty inwestycyjne nawet wyższe w porównaniu do ogrzewania podłogowego.

ogrzewanie podłogowe i grzejnikowe - porównanie

Rysunek 1. Temperatura utrzymywana w pomieszczeniu z ogrzewaniem podłogowym może być średnio o 1-2 stopnie niższa w porównania do pomieszczenia z grzejnikami. Wynika to z równomiernego oddawania ciepła na dużej powierzchni przez ogrzewanie podłogowe. Dla odczucia komfortu cieplnego ważne jest wyrównanie temperatury i promieniowanie cieplna. Temperatura podłogi dla prawidłowo wykonanego ogrzewania podłogowego wynosi z reguły do 24÷27°C, przez co nie jest odczuwalna przy dotyku (temperatura niższa od temperatury ciała ludzkiego).

Zastosowanie ogrzewania podłogowego przekłada się na uzyskanie wysokiego poziomu komfortu cieplnego jednocześnie przy niskich kosztach eksploatacji. Wynika to także z tak zwanego efektu samoregulacji wydajności cieplnej ogrzewania podłogowego. Przy stosunkowo niskiej temperaturze powierzchni podłogi występuje silna zależność intensywności oddawania ciepła. Gdy różnica temperatury pomiędzy podłogą, a powietrzem w pomieszczeniu będzie się zmniejszać, ogrzewanie podłogowe będzie oddawać mniej ciepła, chroniąc pomieszczenie przed przegrzewaniem.

Efekt samoregulacji ogrzewania podłogowego

Rysunek 2. Efekt samoregulacji przy ogrzewaniu podłogowym wynika z małych różnic temperatury pomiędzy powierzchnią podłogi, a powietrzem w pomieszczeniu. Gdy temperatura powietrza zrówna się z temperaturą powierzchni podłogi, to wydajność cieplna ogrzewania podłogowego spadnie do zera.

Sprawność źródła ciepła współpracującego z ogrzewaniem podłogowym będzie wyższa niż przy standardowym połączeniu z ogrzewaniem „wysokotemperaturowym”. Dotyczy to szczególnie nowoczesnych urządzeń takich jak kocioł kondensacyjny oraz pompa ciepła. Sprawność gazowych kotłów kondensacyjnych osiąga 109%, podczas gdy we współpracy z ogrzewaniem grzejnikowym obniża się o kilka procent.

sprawność kotła kondensacyjnego Vaillant porównanie

Rysunek 3. Efekt kondensacji i tym samym sprawność kotła kondensacyjnego, zależy ściśle od temperatur roboczych – powrotu z instalacji grzewczej oraz jej zasilania. Im niższe temperatury tym więcej pary wodnej będzie wykraplanej ze spalin podwyższając sprawność kotła.

W przypadku pomp ciepła typu solanka/woda, współczynnik efektywności COP sięga wartości nawet 4,9 (dla punktu B0/W35, przy różnicy temperatury w obiegu wtórnym (ogrzewanie podłogowe) 5 stopni, według aktualnej normy EN 14511). Ta sama pompa ciepła przy temperaturze zasilania 55°C (B0/W55) będzie pracować ze współczynnikiem COP około 3,2, a więc aż o ponad 30% niższym. Zastosowanie ogrzewania podłogowego we współpracy z pompą ciepła jest więc szczególnie uzasadnione ekonomicznie.

Zaletą ogrzewania podłogowego są także względy użytkowej – w jego przypadku nie mam żadnych trudności z aranżacją wnętrz pozbawionych grzejników, które muszą mieć zapewnione korzystne warunki do pracy. Ogrzewanie podłogowe posiada większą bezwładność cieplną w porównaniu do instalacji grzewczej z tradycyjnymi grzejnikami. Trzeba jednak zaznaczyć, że przy stabilnej pracy systemu grzewczego, odpowiednich ustawieniach temperatur i czasów pracy trybu nocnego i dziennego, jest to efekt niezauważalny dla mieszkańców. Nowoczesne regulatory posiadają funkcje samouczące, które odpowiednio wcześniej załączają lub wyłączają pracę instalacji grzewczej dla utrzymania zadanej temperatury wewnętrznej.